Divisjonsspillet Engelsk

MERK!
Divisjonsspillet starter opp igjen torsdag 19. august.

Retningslinjer og rangeringsregler er forklart under, og resultater for de enkelte gangene kan sees til venstre.
Dersom det er noe galt med rangeringen er det bare å sende en epost til anders.langmyr@gmail.com.
Gruppeoppsett kan lastes ned her

Retningslinjer:

 • Divisjonsspillet er delt inn i en eller flere divisjoner, alt avhengig av hvor mange aktive spillere det er. Per tiden er det en divisjon.
  • Divisjon 1 spiller på torsdager kl 2000-2130.
 • Gruppene settes opp presis kl 2000, og alle må ha møtt opp og registrert seg før den tid.
 • De som kommer for seint danner en gruppe for seg selv om det er ledige baner til det.
 • Registering gjøres ved å huke seg av på startlisten som ligger i squashhallen.
 • Se hvem andre som er kommet... Har de husket å huke seg selv av? Om ikke gjør du dette for dem.
 • Om en blir langtidsskadet så kan en si ifra, så blir en tatt ut av listen, og når en er tilbake settes en tilbake der en var.
 • Nye spillere
  • møter opp i nederste divisjon om ikke annet er avtalt.
  • skriver seg inn nederst på listen med navn og epost.
  • blir satt inn nederst i divisjonen.
  • kan seedes opp på rankinglisten etter å ha spilt første gang, dersom nivået tilsier det.
 • Gamle spillere som kommer tilbake etter å ha blitt tatt ut av listen
  • Om det er under et halvt år siden en ble tatt ut av listen blir en satt inn i listen der en gikk ut.
  • Om det er over et halvt år siden en ble tatt ut av listen blir en seedet inn etter skjønn i forhold til sånn ca. der en hører hjemme.
 • Det deles inn i grupper på 3, 4 eller 5. Se nederst på siden for gruppeinndeling ved forskjellig antall spillere.
  • Ved 3 i gruppen spilles det alle mot alle:
   • Kamp 1: 1 vs. 3
   • Kamp 2: 2 vs. 1 eller 3 => spiller 1 bestemmer.
   • Kamp 3: 2 vs. 3 eller 1.
  • Ved 4 i gruppen spilles kampene slik:
   • Kamp 1: 1 vs. 4
   • Kamp 2: 2 vs. 3
   • Kamp 3: vinner 1-4 vs. vinner 2-3, for 1. og 2. plass.
   • Kamp 4: taper 1-4 vs. taper 2-3, for 3. og 4. plass.
  • Ved 5 i gruppen, spilles kampene slik.
   • Kamp 1: 2 vs. 4
   • Kamp 2: 3 vs. 5
   • Kamp 3: 1 vs. vinner 3-5, taperen av denne kampen blir nummer 3.
   • Kamp 4: taper 2-4 mot taper 3-5 spiller om 4 og 5 plass.
   • Kamp 5: vinner 2-4 mot vinner 1-3-5 spiller om 1 og 2 plass.
 • Det spilles best av 3 game. (Ved liten deltakelse kan det spilles best av 5).
 • Dersom det blir flere grupper enn det er baner tilgjengelig fordeles de gruppene som ikke har en bane på de andre banene.
 • Poengfordeling når alle spiller mot alle.
  • 3 game
   • En kamp er totalt verdt 3 poeng.
    2-0 i sett => vinner får 3 poeng, taper 0 poeng.
    2-1 i sett => vinner får 2 poeng, taper 1 poeng.
  • 5 game
   • En kamp er totalt verdt 5 poeng.
    3-0 i sett => vinner får 5 poeng, taper 0 poeng.
    3-1 i sett => vinner får 4 poeng, taper 1 poeng.
    3-2 i sett => vinner får 3 poeng, taper 2 poeng.
  • Ved poenglikhet, rangeres det som følger
   1. Innbyrdes oppgjør
   2. Forskjell gamepoeng
   3. Ingen endring, intern ranking beholdes som den var før en begynte å spille.
 • Ny rankingliste vil senest komme på nett innen følgende mandag.

Rangeringsregler:

 • Alle spillere som ikke var tilstede rykker ned en plass, unntatt:
  • Spillere under den lavest rangerte spilleren som var tilstede beholder sin plass.
  • Spillere over den høyest rangerte spilleren som var tilstede beholder sin plass, bortsett fra den som var rett over den høyest rangerte spilleren, den spilleren rykker ned en plass.
  • Spillere som har vært borte 10 ganger på rad tas ut av listen.
 • Først rangeres spillerne internt i gruppen; vinneren av gruppen får rankingen til den høyest rangerte spilleren i gruppen, nummer to til den nest høyeste, osv. Deretter skjer følgende:
  • Vinneren av en gruppe rykker "opp", dvs bytter plass med taperen av gruppen over.
  • Vinneren av gruppe 1 i divisjon 1 rykker inntil 5 plasser opp, dersom det er mulig å rykke opp.
  • Taperen av en gruppe rykker "ned", dvs bytter plass med vinneren av gruppen under.
  • Taperen av siste gruppe i laveste divisjon beholder sin plass.
  • Vinneren av den øverste gruppen i en lavere division enn 1, rykker opp i divisjonen over.

Gruppeoppsett:

Det skal være 4 i gruppene så langt dette rekker, deretter 3 eller 5 i de siste gruppene avhengig av hvordan det går opp med antall spillere.

I tabellen under vises gruppeinndeling basert på antall spillere som er med. De radene som er markert med gul bakgrunnsfarge viser alternative inndelinger for det antallet spillere. Den prefererte inndelingen er å bruke alternativet med 3'er grupper, men om antallet baner tilgjengelig medfører at en får for mange grupper i forhold til baner brukes alternativet med 5'er gruppe.

Spillere 3'er 4'er 5'er
1 gruppe
3 1 0 0
4 0 1 0
5 0 0 1
2 grupper
6 2 0 0
7 1 1 0
8 0 2 0
9 0 1 1
3 grupper
9 3 0 0
10 2 1 0
11 1 2 0
12 0 3 0
13 0 2 1
4 grupper
13 3 1 0
14 2 2 0
15 1 3 0
16 0 4 0
17 0 3 1
5 grupper
17 3 2 0
18 2 3 0
19 1 4 0
20 0 5 0
21 0 4 1
6 grupper
21 3 3 0
22 2 4 0
23 1 5 0
24 0 6 0
25 0 5 1
7 grupper
25 3 4 0
26 2 5 0
27 1 6 0
28 0 7 0
29 0 6 1
8 grupper
29 3 5 0
30 2 6 0
31 1 7 0
32 0 8 0
33 0 7 1